Pechanga Arena

3500 Sports Arena Blvd
San Diego, CA 92110